Kokybės garantija suteikiama visiems gaminiams, įsigytiems el. parduotuvėje „Vitahome“.

El. parduotuvėje įsigytų prekių kokybės garantijos galiojimo terminas skiriasi. Jis nurodomas prie prekės esančiame aprašyme ir prekės garantiniame lape. Prekės garantija įsigalioja prekės įsigijimo dieną. Įsigijimo data fiksuojama sąskaitoje-faktūroje. Kai kuriems gaminiams, gamintojai suteikia ilgesnę negu įstatymais numatytą 2 metų garantiją. Apie tai nurodoma prekės aprašyme. Kokybės garantija neteikiama, jei gaminio savybės atitinka jo aprašymą, gaminys yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Defektai, atsirandantys dėl natūralaus dėvėjimosi nėra garantijos objektas.

Garantija negalioja:

  • Kai prekė buvo eksploatuojama nesilaikant gamintojo rekomendacijų;
  • Mechaniškai pažeidžiama dėl kliento kaltės;
  • Kai pirkėjas nepateikia prekės įsigijimo dokumentų;
  • Kai prekė grąžinama po nustatyto grąžinimo termino.

Ar prekė atitinka garantijos sąlygas, nustato „Vitahome“ sudaryta komisija, kurios sprendimą klientas gali ginčyti, remdamasis LR įstatymuose numatytais atvejais.

Product added to compare.